دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

محمد اشوری, حقوق بشر,

کتب

اشوری, انانانا,

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

- زهرا ولائی شهریور, 11/3/89-27/6/91, حقوق قربانیان جنایات بین‌المللی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی,

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

محمد آشوری

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

^